Silne związki - silna kuratela

Cały czas pytamy : Co z naszym rozporządzeniem w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich?

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych po raz kolejny w dniu 30 października 2020r. wystosował pismo do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz w dniu 4 listopada 2020r. do Dr hab. Adama Bodnara Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przypominamy, że w dniu 4 lipca 2019 r. zawarte zostało porozumienie Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego ze związkami zawodowymi w sprawie wzrostu płac dla pracowników sądów i prokuratury. Kuratorzy jako jedyna grupa zawodowa czekają już półtora roku na to, aby strona rządowa wywiązała się z tego porozumienia.

Ustawa budżetowa na rok 2020, która weszła w życie 2 kwietnia podniosła płace naszej grupy zawodowej jedynie w części ( od 143 zł do 350 zł brutto w zależności od stopnia służbowego). Kolejnym krokiem do wypełnienia porozumienia miała być zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.
W/w projekt rozporządzenia został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów w dniu 29.05.2020r. , a planowany termin przyjęcia projektu wskazano III kwartał 2020r.
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt został zamieszczony 20.07.2020r. , a następnie był poddany konsultacjom publicznym (w których OZZKS brał czynny udział) oraz uzgodnieniom międzyresortowym.
W dniu 09.09.2020 r. Rządowe Centrum Legislacji poinformowało, że w/w projekt nie wymaga rozpatrzenia przez komisję prawniczą.

We wrześniu 2020r. OZZKS podejmował działania zmierzające do przyspieszenia procesu legislacji, między innymi w dniu 30.09.2020r. wystosował pismo do Prezesa Rady Ministrów o podanie przyczyn opóźnienia procesu legislacyjnego oraz o jak najszybsze podpisanie Rozporządzenia. Niniejsze pismo zostało przekazane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa Sprawiedliwości.
W dniu 23.10.2020r. OZZKS otrzymał pismo od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Pana Michała Wosia, z którego wynika, iż projektowane rozporządzenia zostało skierowane do Prezesa Rady Ministrów w celu podpisania, a przepisy w/w rozporządzenia będą miały zastosowanie do ustalenia wysokości wynagrodzenia od stycznia 2020r.
Pomimo, że Rada Ministrów w trybie obiegowym w dniu 09.10.2020r. przyjęła projekt Rozporządzenia wciąż brak jest podpisu Prezesa Rady Ministrów.

W związku z tym OZZKS podjął kolejne działania zmierzające do ustalenia przyczyn takiego stanu rzeczy, uzyskując informację, że wejście w życie rozporządzenia jest poważnie zagrożone .

Pismo do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z 30.10.2020r.

Pismo do Dr hab. Adama Bodnara Rzecznika Praw Obywatelskich z 3.11.2020r.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn