Silne związki - silna kuratela

OZZKS zajął stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

W dniu 14 października Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych przesłał do Marcina Romanowskiego- Podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości swoje stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Poniżej treść pisma

Opinia OZZKS do projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn