Silne związki - silna kuratela

OZZKS nie czeka biernie na podpisanie Rozporządzenia dot. podwyżek. Działamy!!!

W dniu 4 lipca 2019 r. zawarte zostało porozumienie Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego ze związkami zawodowymi w sprawie wzrostu płac dla pracowników sądów i prokuratury, w myśl którego wynagrodzenia kuratorów zawodowych od 1 stycznia 2020 r. wzrosną o 900 zł brutto w przeliczeniu na 1 etat.

Ustawa budżetowa na rok 2020, która weszła w życie 2 kwietnia ustaliła kwotę bazową, będącą podstawą naliczenia wynagrodzeń kuratorów, na  2031,96 zł, co podniosło płace naszej grupy zawodowej jedynie w części.

Kolejnym krokiem do wypełnienia porozumienia miała być zmiana Rozporządzenia Rady  Ministrów dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

W dniu  29.05.  2020r. projekt w/w rozporządzenia  został wpisany do wykazu  prac legislacyjnych  i  programowych  Rady  Ministrów. Jako planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów wskazano III kwartał 2020r.

W dniu 18.09.2020r. OZZKS wysłał pismo do Ministra Sprawiedliwości – Michała Wójcika o przyspieszenie prac legislacyjnych. Pismo póki co pozostało bez odpowiedzi. 

Dzisiaj mamy 30 września br., a rozporządzenie nadal nie jest podpisane!!!

Nadmieniamy, że wobec pozostałych grup zawodowych podlegających Ministrowi Sprawiedliwości (m.in. pracowników sekretariatów sądu, pracowników prokuratur, służby więziennej,  czy  asystentów  sędziów)  porozumienie  zostało  w  pełni  zrealizowane i pracownicy otrzymali podwyżki. Odbieramy to jako wielką niesprawiedliwość i przejaw dyskryminacji naszej grupy zawodowej.

Dlatego też nie mogąc dłużej biernie czekać wystosowaliśmy dzisiaj kolejne pisma do Premiera o podanie przyczyn i terminu podpisania, oraz do RPO i Forum Związków Zawodowych o wsparcie działań. 

Poniżej treść pism:

Pismo do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Pismo do Forum Związków Zawodowych o wsparcie działań

Pismo do RPO z prośbą o podjęcie działań

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn