Silne związki - silna kuratela

„ Zaufanie do kuratora sądowego” Seminarium w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

W dniu 10 września 2020r., w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, odbyło się seminarium poświęcone sytuacji kuratorów sądowych pt. „ Zaufanie do kuratora sądowego”. Było ono konsekwencją spotkania przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych z Adamem Bodnarem Rzecznikiem Praw Obywatelskich w lipcu br.

Spotkanie zaowocowało wieloma ciekawymi wystąpieniami dotyczącymi, między innymi, analizie porównawczej warunków pracy w różnych okręgach sądowych w Polsce, czy próbie zdefiniowania najbardziej optymalnej formy kontaktu osoby uprawnionej z małoletnim w obecności kuratora. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wystąpienia praktyków, co w efekcie doprowadziło do rzeczowej i merytorycznej dyskusji.

Uczestników spotkania przywitał Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar mówiąc, że spotkanie to jest po to, abyśmy „mogli w tych trudnych warunkach porozmawiać i zastanowić się, na ile BRPO jeszcze mogłoby być pomocne w rozwiązaniu różnych kłopotów, które się pojawiają w służbie kuratorskiej”. Jednocześnie rzecznik wyraził nadzieję, że efektem spotkania będzie „zestaw rekomendacji, wniosków, które będziemy mogli przedstawić organom władzy”.

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych Aleksandra Szewera – Nalewajek wręczając kwiaty Rzecznikowi Praw Obywatelskich dr Adamowi Bodnarowi podziękowała za to, że spotkał się z przedstawicielami OZZKS, że nas wysłuchał, a przede wszystkim spojrzał na naszą perspektywę. Przewodnicząca podziękowała również Rzecznikowi za odwagę, za patrzenie na tych , na których się najmniej spogląda, których prawa są nieprzestrzegane oraz za to, że jest Rzecznikiem wszystkich , a nie wybranej grupy.

W pierwszym panelu „ Kurator sądowy- zawód zaufania publicznego”  dużo miejsca poświęcono warunkom pracy w biurze i poza nim, oraz jak to wpływa na codzienną pracę kuratorów. Moderator, pan Marcin Malecko z BRPO, postawił pytanie- czy kuratorzy są w stanie zapewnić, dzięki posiadanemu sprzętowi, poszanowanie godności i poczucia bezpieczeństwa swoim podopiecznym. Paneliści: Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych Aleksandra Szewera – Nalewajek , przedstawicielka kuratorów z Sądu Rejonowego Wrocław – Krzyki – Honorata Czajkowska, sekretarz Krajowej Rady Kuratorów- Aleksandra Dźwigulska zastanawiali się nad tym, co w tym zakresie można byłoby poprawić, wskazywali jak warunki pracy kuratorów przekładają się na poszanowanie podmiotowości podopiecznych. W kwestii zadbania o bezpieczeństwo kuratorów, jako przykład dobrej praktyki, wskazano program Bezpieczny Kurator. Pierwszy panel zakończyły rozważania na temat roli kuratorów w systemie probacji i współpracą ze służbą więzienną

Drugi panel w całości poświęcony został tematyce udziału kuratora w kontaktach osoby uprawnionej z małoletnim. W roli moderatora wystąpiła Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych Aleksandra Szewera – Nalewajek, która dyskusję zainicjowała pytaniem „Jaki jest cel udziału kuratora w kontaktach, jakie są związane z tym problemy i rozwiązania ich?” Wśród panelistów znaleźli się: przedstawiciel Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Aleksander Krysztofowicz, przedstawicielka Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce SSO Dorota Trautman, przedstawicielka Okręgowej Rady Radców Prawnych radczyni prawna Magdalena Bartosiewicz, Przedstawiciel Biura RPO Naczelnik Wydziału Prawa Rodzinnego, pan Michał Kubalski, Przewodnicząca Zespołu ds. rodzinnych i nieletnich OZZKS – Anna Kolińska, Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów- pan Grzegorz Kozera. Uczestnicy podjęli próbę zdefiniowania celu udziału kuratora w kontaktach – każdy z uczestników przedstawił ten cel ze swojej zawodowej perspektywy. Sporo emocji wzbudził temat udziału kuratora w dni ustawowo wolne od pracy. Wszyscy zgodzili się, że kontakty powinny być orzekane w wyjątkowych sytuacjach, powinny mieć określone miejsce i czas, jak również, że kurator nie pełni roli diagnosty, ani nie jest gwarantem  bezpieczeństwa. Rola kuratora w świetle aktualnych przepisów to „ strażnik miejsca i czasu”.

Seminarium zostało zorganizowane przez BRPO oraz OZZKS. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, a zwłaszcza prelegentom, za aktywny udział, i żywimy przekonanie, że jest to dopiero początek dalszej współpracy. Liczymy na kolejne, równie ciekawe spotkania, mające na celu pokazanie, że interdyscyplinarne podejście może być fundamentem do wypracowania dobrych praktyk.

Relacja ze spotkania znajduje się także na stronie internetowej RPO :

” Seminarium o sytuacji kuratorów sądowych – „Zaufanie do kuratora sądowego” w Biurze RPO.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn