Silne związki - silna kuratela

Opracowania OZZKS dotyczące wyposażenia kuratorów w sprzęt teleinformatyczny oraz dotyczące dostępu do systemów innych instytucji

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych w ostatnich miesiącach zbierał dane dotyczące wyposażenia kuratorów w sprzęt teleinformatyczny oraz dane dotyczące dostępu kuratorów do systemów innych instytucji.

Wynikiem tego są  dwa opracowania, z których wyłania się rzeczywisty obraz doposażenia kuratorów w/w sprzęt i systemy. Zebrane dane pozwoliły nam na wyciągnięcie wniosków i opracowanie postulatów, które skierowaliśmy do Ministerstwa Sprawiedliwości.   

Z opracowania dot. sprzętu teleinformatycznego wynika, że poziom wyposażenia kuratorów zawodowych m.in. w telefony służbowe, laptopy, ulega poprawie, jednakże jest to proces zdecydowanie za wolny i niewystarczający. Zauważalne są duże rozbieżności pomiędzy poszczególnymi sądami. Problem niewystarczającego wyposażenia uwidocznił się jeszcze bardziej, w czasie trwającej pandemii i konieczności pracy zdalnej.

Wyposażenie kuratorów w telefony służbowe kształtuje się na bardzo niskim poziomie i wynosi 26%, z czego tylko 12% posiada dostęp do Internetu. Lepiej sytuacja wygląda w zakresie wyposażenia kuratorów w laptopy – 65%, jednakże tylko 20% kuratorów ma możliwość pracy zdalnej w systemach sądowych typu Kuratela lub Kurator. Niewystarczająca także jest pojemność służbowych skrzynek poczty elektronicznej, która kształtuje się głównie w przedziale 486 – 512 MG.

Z kolei drugie opracowanie zwraca uwagę na to, że obecny dostęp do systemów innych instytucji jest dalece niewystarczający, biorąc pod uwagę oczekiwania stawiane przed kuratorską służbą sądową w zakresie wykonywania obowiązków służbowych. Z przeprowadzonych badań ankietowych wśród kuratorów wyłania się niczym nie uzasadniona dysproporcja w dostępie do systemów innych instytucji. Większość kuratorów widzi potrzebę poszerzenia dostępu do innych instytucji tj. Pesel – Sad i Noe – Sad oraz SDE (kuratorzy dla dorosłych ) , czy też sytemu policji w zakresie prowadzonych postępowań; systemów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Pomocy Społecznej, a także  do  bezpośredniego dostępu do Krajowego Rejestru Karnego.

Ponadto w opinii OZZKS wskazywane przez kuratorów potrzeby znajdują racjonalne merytoryczne uzasadnienie, ponieważ stanowią one odpowiedź na oczekiwania, jakie stawia przed kuratorską służbą sądową ustawodawca. Spełnienie postulatów niewątpliwie przyczyni się do profesjonalizacji Kuratorskiej Służby Sądowej.

Pismo przewodnie do dr Anna Dalkowskiej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Opracowanie dot. wyposażenia kuratorów zawodowych i okręgowych w sprzęt teleinformatyczny.

 Opracowanie dot. ankiety w sprawie dostępu do systemów innych instytucji

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn