Silne związki - silna kuratela

Pismo do RCL w związku z wolnym tempem prac nad rozporządzaniem dot. mnożników

Zwróciliśmy się do o Pana Krzysztofa Szczuckiego – Prezesa Rządowego Centrum Legislacji z pytaniem czy realnym jest zakończenie ścieżki legislacyjnej w zakładanym III kwartale br., procedowanego Projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich .

Przepisy te pozwolą na wzrost wynagrodzeń zagwarantowanych porozumieniem zawartym pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a przedstawicielami Sztabu Protestacyjnego Pracowników Sądów i Prokuratury z dnia 4 lipca 2019. Okres oczekiwania kuratorów na wejście w życie powyższego porozumienia jest dużo dłuższy niż innych grup zawodowych w wymiarze sprawiedliwości.

Treść pisma do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn