Silne związki - silna kuratela

OZZKS zwrócł się do Ministerstwa Sprawiedliwości o wydanie rekomendacji dla Prezesów Sądów w zakresie wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych w strefach , w których nastąpił wzrost zakażeń

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych zwrócił się z pismem do dr Anny Dalkowskiej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości o wydanie rekomendacji dla Prezesów Sądów w zakresie wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych w poszczególnych obszarach z uwagi na obowiązywanie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U pod poz.1356), które to wprowadziło między innymi dodatkowe obostrzenia w niektórych powiatach wyodrębniając z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dwie strefy: czerwoną i żółtą.

Poniżej treść wspomnianego wystąpienia:

Pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości o wydanie rekomendacji dla Prezesów Sądów w zakresie wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych w strefach , w których nastąpił wzrost zakażeń

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn