Silne związki - silna kuratela

Opinia OZZKS do rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, organizacja reprezentatywna w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych przesłał swoje uwagi  do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

W opinii tej możemy przeczytać:

Realizując potrzebę jak najszybszego wejścia w życie projektowanej regulacji, OZZKS proponuje przeredagowanie § 3 opiniowanego rozporządzenia poprzez nadanie ostatecznego kształtu o treści : 

„§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia” 

Opinia OZZKS do rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn