Silne związki - silna kuratela

Odpowiedź Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dot. wywiadów środowiskowych

OZZKS otrzymał odpowiedź na swoje pismo skierowane do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wywiadów środowiskowych,w którym wnosiliśmy o zamieszczanie w zleceniu wywiadów aktualnych numerów telefonów osób zamieszkujących pod adresem przeprowadzania wywiadu. O w/w piśmie informowaliśmy TUTAJ

W odpowiedzi czytamy:

Uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, Służba Więzienna nie może przetwarzać danych dotyczących członków rodzin i osób bliskich osadzonych. W związku z powyższym brak jest przesłanek prawnych do podjęcia przez funkcjonariuszy działań w tym zakresie. 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom podjęte zostaną działania zmierzające do weryfikacji realnych potrzeb związanych ze zlecaniem wywiadów środowiskowych w trybie art. 14 Kkw. 

Pragnę zapewnić, że Służba Więzienna rozumie trudną sytuację, w jakiej znaleźli się kuratorzy w kontekście panującej w Polsce sytuacji epidemicznej. Opóźnienia w zakresie przesyłania wywiadów środowiskowych z pewnością nie będą zbyt długie, a wzajemna współpraca szczególnie na poziomie lokalnym przyczyni się do wypracowania nowych oraz skutecznych form komunikacji i współdziałania. 

Odpowiedź Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dot. wywiadów środowiskowych

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn