Silne związki - silna kuratela

Pierwsze efekty działań OZZKS dot. przyznania ekwiwalentu

OZZKS otrzymuje coraz więcej pozytywnych odpowiedzi na pismo, o którym pisaliśmy TUTAJ – w sprawie wdrożenie na terenie okręgów, apelacji jednolitych praktyk w zakresie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego.

Wpływ na to niewątpliwie miała nasza korespondencja z GIP, gdzie zwróciliśmy się o udzielenie porady prawnej:
Czy dodatek terenowy, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2020r.poz.167) pozbawia kuratora zawodowego uprawnień określonych w art. 237 7 kodeksu pracy.

Pytanie OZZKS do GIP czy dodatek terenowy pozbawia kuratora ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia roboczego z 23.04.2020r.

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wyjaśnił, że:

przepis art . 4 ust.5 ustawy o kuratorach sądowych,w myśl którego kuratorowi zawodowemu przysługuje dodatek za pracę terenową, stanowi wyłącznie o jednym z elementów składowych wynagrodzenia kuratora zawodowego, którego nie sposób utożsamiać z ekwiwalentem pieniężnym, przewidzianym w art. 237 7 § 4 k.p


Odpowiedź GIP z 27.05.2020r.

Dzięki temu otrzymujemy takie oto przykładowe odpowiedzi z sądów, które napawają optymizmem :

W nawiązaniu do korespondencji w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego przez kuratorów, uprzejmie informuję, iż zasady przydziału i wypłaty ekwiwalentu zostaną włączone w Regulaminy pracy Sądów, a ekwiwalenty wypłacone na koniec br.


zaplanowano przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego w Sądach Rejonowych, również na stanowiskach kuratorów sądowych. Po dokonaniu oceny i udokumentowaniu ryzyka zawodowego podjęte zostaną dalsze czynności, także w  sprawie  ewentualnego ustalenia  ekwiwalentu pieniężnego dla kuratorów sądowych za używanie własnej odzieży i obuwia  roboczego  oraz  ich  pranie i konserwację przez kuratorów sądowych

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn