Silne związki - silna kuratela

Rekomendacje OZZKS przesłane do MS w sprawie odmrażania pracy kuratorów sądowych

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych przesyłamy w załączeniu rekomendacje, wypracowane na podstawie propozycji przesłanych przez kuratorów zrzeszonych, jak i niezrzeszonych w naszym związku, dot. stopniowej aktywizacji w zakresie wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych. 

Część z proponowanych przez nas rekomendacji została także zawarta w propozycjach dotyczących przywracania funkcjonalności kurateli sądowej, przedstawionych przez Krajową Radę Kuratorów, w piśmie KRK 16/V/2020 z dnia 11 maja 2020r. 

Pismo przewodnie do MS ws. rekomendacji

Załącznik nr 1 – rekomendacje tzw. „odmrażania” pracy kuratorów w pionie kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach karnych

Załącznik nr 2 – rekomendacje tzw. „odmrażania” pracy kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

Załącznik nr 3 – rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy kuratorów

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn