Silne związki - silna kuratela

Pismo do Łukasza Schreibera Przewodniczacego Zespołu ds. Programowania Prac Rządu

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, organizacja reprezentatywna w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych, zwrócił się o niezwłoczne wpisanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rządowego Centrum Legislacji. W 2020 roku przewidziano wzrost wynagrodzenia kuratorów zawodowych, średnio o 900 złotych brutto na etat,co miało nastąpić na mocy zawartego porozumienia pomiędzy MS a Przedstawicielami Sztabu Protestacyjnego Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury.

Pismo do Łukasza Schreibera Przewodniczącego Zespołu ds. Programowania Prac Rządu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn