Silne związki - silna kuratela

Oświadczenie OZZKS na artykuł w gazeta.pl

W imieniu kuratorów zawodowych, zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Kuratorów Sądowych, pragnę wyrazić sprzeciw odnośnie treści dotyczących pracy kuratorów, zawartych w artykule „ Bolą mnie sytuacje , kiedy idzie matka z dzieckiem i… ” z Gazeta PL. Weekend (11.04.2020 r.); rozmowa p. Anny Kality z pracownikiem socjalnym.

Kuratorzy wykonują inne zadania aniżeli pracownicy socjalni, policjanci, asystenci rodzin. Idea komplementarności tych służb zrodziła się właśnie w oparciu o ich różnorodność.

Przedstawiony przez pracownika socjalnego obraz kuratora jest wypaczony i krzywdzący. Wydaje się, że bohaterka wywiadu nie zna specyfiki pracy kuratora, nie do końca rozumie też pracy interdyscyplinarnej.

Oświadczenie do Gazety PL.Weekend

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn