Silne związki - silna kuratela

Odpowiedź Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na pismo OZZKS dot. udzielania pomocy postpenitencjarnej

29 kwietnia br. Dyrektor Generalny Służby Więziennej odpowiadając na pismo OZZKS dotyczące udzielenia w większym zakresie przez ZK i AŚ pomocy pomocy postpenitencjarnej osobom zwalnianym z w/w jednostek oświadczył, że Dyrektorzy jednostek penitencjarnych:

 Dysponują jednak ograniczonymi środkami finansowymi w ramach Funduszu Sprawiedliwości, które muszą zagwarantować organizację wielu różnych form pomocy na przestrzeni całego roku, a co za tym idzie, możliwości zwiększenia zakresu świadczeń są bardzo ograniczone. 

Odpowiedź Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

O Piśmie OZZKS informowaliśmy TUTAJ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn