Silne związki - silna kuratela

Odpowiedź Anny Dalkowskiej- Podsekretarz Stanu w MS dot. udziału kuratora w kontaktach rodzica z dzieckiem w czasie pandemii

7 maja br. OZZKS otrzymał odpowiedź na swoje pismo ( o którym informowaliśmy TUTAJ ) dot. wykonywania przez kuratorów orzeczeń sądów związanych z obecnością kuratora przy kontaktach rodzica z dzieckiem w czasie pandemii.

DR Anna Dalkowska- Podsekretarz Stanu w MS odpowiada:

Instytucje nadzorujące według swej właściwości merytorycznie i administracyjnie pracę sądów powszechnych powinny dołożyć wszelkich starań, aby minimalizować zagrożenia związane z możliwością zakazania się pracowników w miejscach ich pracy jak i aby nie stanowili oni również zagrożenia dla osób, z którymi się kontaktują, na rzecz których pracownicy ci świadczą usługi lub wykonują inne czynności wynikające z przepisów prawa, jednocześnie mając na uwadze konieczność zapewnienia realizacji spraw najważniejszych, niecierpiących zwłoki, związanych z zabezpieczeniem różnych interesów w tym dobra i bezpieczeństwa osób tego potrzebujących. 

Biorąc pod uwagę powyższe należy wskazać, że od czasu zaistnienia sytuacji zagrożenia wzrostu zakażeń wirusem SARS-CoV-2 Ministerstwo Sprawiedliwości wydało rekomendacje mające na celu ochronę pracowników wymiaru sprawiedliwości w tym kuratorów sądowych przed wirusem, ale i profilaktyczne zabezpieczenie osób kontaktujących się z nimi celem ograniczenia możliwości wzrostu zakażeń w całym kraju. 

dalej można przeczytać:

Prezesi i dyrektorzy sądów w wyniku zaistniałej sytuacji mieli obowiązek zabezpieczenia zdrowia i życia wszystkich pracowników, do których zaliczają się między innymi zawodowi kuratorzy sądowi oraz zapewnienia dalszego funkcjonowania sądów. 

Zalecenia i rekomendacje Ministerstwa Sprawiedliwości dają pod rozwagę Prezesom, Dyrektorom, Sędziom i Sądom pewne rozwiązania i w żaden sposób nie są i nie mogą być ingerencją Ministerstwa Sprawiedliwości w treść orzeczeń sądowych, właściwe ich stosowanie czy też ich wykładnię. 

Cala odpowiedź znajduje się poniżej:

Odpowiedź Anny Dalkowskiej- Podsekretarz Stanu w MS dot. udziału kuratora w kontaktach rodzica z dzieckiem w czasie pandemii

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn