Silne związki - silna kuratela

Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiedziało na pismo w sprawie mnożników

W dniu 16 kwietnia Sekretarz Stanu Michał Wójcik odpowiedział na pismo OZZKS z dnia 3 kwietnia 2020 r. dotyczące stanu prac nad zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich . Z przekazanych informacji wynika, że w dniu 4 marca 2020 r. Minister Sprawiedliwości wystąpił do Przewodniczącego Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z wnioskiem o wpisanie do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. 

Projekt ten przewiduje podwyższenie mnożników kwoty bazowej dla poszczególnych stopni służbowych kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich o wartości od 0,28 do 0,30. 

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości dot. mnożników z 16.04.2020r.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn