Silne związki - silna kuratela

Korespondencja z KRK dotycząca współpracy oraz gratulacje z powodu członkostwa OZZKS w FZZ

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych w piśmie do Krajowej Rady Kuratorów poinformował o tym, że został został przyjęty w poczet Organizacji Członkowskich Forum Związków Zawodowych tym samym stając się związkiem reprezentatywnym do występowania w imieniu i dla dobra kuratorów sądowych.
Dlatego też OZZKS mając powyższe na uwadze wyraził chęć konstruktywnej współpracy z Krajową Radą Kuratorów dla dobra i na korzyść kurateli sądowej.

Pismo OZZKS do KRK

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów złożyło gratulacje kuratorom sądowym zrzeszonym w organizacji związkowej, która dzięki temu uzyskała walor reprezentatywności w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, jak również wyraziła zainteresowanie dalszą współpracą.

Odpowiedź KRK na pismo OZZKS dotyczące wstąpienia do FZZ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn