nasz adres: zarzad.ozzks@gmail.com

W sprawach organizacji struktur związkowych :