KOMUNIKATY:

"AKCJA DEKLARACJA - ZAPISZ SIĘ DO OZZKS"

W dniu 10 stycznia 2020r, w Toruniu, odbędzie się I Zjazd Krajowy Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych.

Związek zawodowy tworzymy My, kuratorzy liniowi. Kuratorzy, którzy chcą ze sobą rozmawiać, pytać, pomagać, być otwarci na sugestie. Kuratorzy, którzy wierzą w demokratyczne podejmowanie decyzji. Poznaliśmy się niespełna rok temu, kiedy utworzyliśmy grupę kuratorów zawodowych na FB (obecnie zrzesza prawie 1500 kuratorów zawodowych) . Później było spotkanie Grupy Założycielskiej i rejestracja OZZKS. Od tej pory powstało 7 Międzyzakładowych Organizacji Związkowych, których członkami jest kilkaset osób. Działamy już na rzecz konkretnych ZKSS, a Ministerstwo Sprawiedliwości, prezesi Sądów, Kuratorzy Okręgowi podejmują z nami współpracę. Oczywiście na spektakularne efekty musimy popracować, natomiast pamiętajmy, siła tkwi w liczbie członków! Zacznijmy wreszcie dbać o siebie, o nasze warunki pracy i płacy. Przywróćmy prestiż naszemu zawodowi. Nie dajmy się omamić awansami – czekaliśmy na nie zbyt długo, niektórzy na awans na starszego kuratora nawet 15 lat! Obiecane podwyżki?! Tylko gdzie są ich szczegóły – konkretne daty, kwoty? Dlaczego zostaliśmy pominięci przy podwyżkach w 2019r? Dlaczego fundusz nagród zagwarantowany w naszej ustawie nigdy nie został uruchomiony?

Pojedynczy kurator czy nawet zgromadzenie okręgowe niczego nie wywalczy, ale ogólnopolski związek już tak. Chcemy doprowadzić do uregulowania udziału kuratorów rodzinnych w kontaktach, ujednolicić ocenę ryzyka i warunków szkodliwych w naszej pracy. Czy wiecie, że w niektórych okręgach, podczas badań okresowych, traktuje się nas jako pracowników biurowych i kieruje jedynie do okulisty?!!! A co z ochroną przed mobbingiem, zapewnieniem bezpieczeństwa w pracy, pomocy prawnej i psychologicznej? A co z kuratorami rodzinnymi, którzy niekiedy latami czekają na wypłatę pieniędzy za udziały w kontaktach czy za przeprowadzone wywiady? Co z tym, że wywiady środowiskowe, sprawy zawieszone nie są liczone do obciążenia? Co z tym, że w wielu zespołach brakuje etatów, że kuratorzy są obciążeni zbyt dużą liczną spraw?

Zbyt długo siedzieliśmy cicho, mając nadzieję, że „jakoś to będzie”. Zbyt długo „uprzejmie prosiliśmy” z kwiatami w ręku o wysłuchanie nas! Zbyt długo mieliśmy nadzieję, że wreszcie nasza grupa zawodowa zostanie dostrzeżona i doceniona! Jeżeli nie zawalczymy o swoją pozycję, prawa, to będzie jeszcze gorzej. Spójrzcie na projekt nowej ustawy, której teza opiera się na tym, że kuratorzy źle pracują i jedynym rozwiązaniem są drakońskie kary. A my jesteśmy grupą zawodową ludzi bardzo dobrze wykształconych, posiadających wysokie kompetencje i umiejętności, ciężko pracującą.

Jeżeli jesteście gotowi do działania, jeżeli obecny stan kurateli Wam nie odpowiada, to teraz jest ostatni moment na zakładanie Międzyzakładowych Organizacji Związkowych, które wyłonią swoich delegatów na Zjazd Krajowy. Jeżeli potrzebujecie pomocy przy zakładaniu MOZów, chętnie pomożemy! Dzwońcie do nas, piszcie maile lub na FB , krok po kroku wszystko wytłumaczymy!

W imieniu Komitetu Założycielskiego OZZKS:

Aleksandra Szewera-Nalewajek

olaszewera@gmail.com tel. 608 382 093
Adam Witkowicz

ad_wit@o2.pl tel. 668 223 869
Jerzy Parzych

j.parzych@op.pl tel. 504 839 744

W dniu 15 kwietnia 2019 r. Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000781635.
Zadaniem Komitetu Założycielskiego jest obecnie pomoc w stworzeniu struktur Związku i zwołanie I Krajowego Zjazdu Delegatów. W dniu 21 maja 2019 r. Komitet Założycielski podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zasad prowadzenia Rejestru Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych i dokonywania w nich wpisów. W zakładce "dokumenty" zostały opublikowane instrukcja i dokumenty wyborcze umożliwiające założenie Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji OZZKS. W zakładce "kontakt" udostępniliśmy adresy mailowe członków Komitetu Założycielskiego OZZKS właściwych dla poszczególnych apelacji sądowych.

Komitet Założycielski OZZKS

W dniu 15.02.2019 roku w Toruniu Uchwałą nr 1/2019 Grupy Założycielskiej powołano do życia Związek Zawodowy pod nazwą:
Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych
Grupa Założycielska liczyła 44 osoby z 17 Okręgów Sądowych.
Uchwałą nr 2/2019 uchwalono Statut Związku a Uchwałą nr 3/2019 wybrano Komitet Założycielski.
Komitet Założycielski w myśl zapisów Statutu będzie pełnił funkcję Zarządu Krajowego do czasu I Krajowego Zjazdu Delegatów.
Składka członkowska została zapisana w statucie jako 1 procent kwoty bazowej będącej podstawą do określenia wynagrodzenia zasadniczego zawodowych kuratorów sądowych.
Siedzibą Związku jest miasto Toruń
Kolejny krok to złożenie odpowiednich wniosków i załączników do KRS.
O dalszych istotnych działaniach będziemy informować.

Komitet Założycielski OZZKS